Rodinný dům v tyře

Studie rekonstrukce rodinného domu z 18. století, podklady pro NZÚ